woensdag 13 oktober 2010

Uitwerking prototype

Hier enkele foto's van wat wij de voorbije dagen zoal gedaan hebben:donderdag 7 oktober 2010

Onze mascotte

We verwelkomen vandaag ook onze mascotte Betsy die vanaf morgen onze financiën de nodige bijstand zal geven.

Judgement Day

Dag3 het moment waarop onze ideeënpoel aan de tand gevoeld werd. We selecteerden de bruikbare ideeën en exploreerden hoe ze in de praktijk konden worden toegepast.

We bereiden ons voor op dag4, de dag waarop onze concepten zullen worden beoordeeld.

Daily Wisdom by His Royal Mooseness2

"Thou shall do everything within one's power to avoid the stench of a thousand beavers." (Je zal er alles aan doen om de stank van duizend bevers te vermijden).

= Goed genoeg is niet genoeg. Aan elk detail moet een studie zijn vooraf gegaan.

Idea Generation

Dag2 was een enorm productieve dag. We gebruikten volgende methodes om een verzameling aan ideeën te genereren:

'CreativeClouds'
Idee generatie methode die je nieuwe wegen laat inslaan door modellen met elkaar te confronteren of om nieuwe gegevens binnen de context te ontdekken.

'Droodles'
Door zeer snel te schetsen laten we onze creativiteit de vrije loop om zo tot nieuwe ontdekkingen te komen.

'Godspeed'
Zeer productieve methode waarbij je hands-on met verschillende materialen mock-ups maakt die aan de vereisten van je product voldoen. Je maakt vooraf geen plan van wat je gaat maken. Je laat je inspireren door de eigenschappen van het materiaal en je tijdelijke explosie van ideeën. Je let helemaal niet op details maar tracht juist zo snel mogelijk te werken om uit de gegenereerde voorwerpen een selectie te maken die je achteraf mogelijks tot volwaardige concepten kunt uitwerken.

Naast onze ideeëngeneratie gingen we ook nog op zoek naar inspiratie om op dag3 beter te kunnen beoordelen. We lieten ons ook al bijstaan om een reeks "slapende" onvolkomenheden te ontdekken die we misschien later over het hoofd zouden kunnen zien.

Daily Wisdom by His Royal Mooseness1

Laat mij U voorstellen aan King Moose (Koning Eland). Hij zal met zijn dagelijkse quote zijn herinterpretatie geven van wat wij de voorgaande dag geleerd/geconstateerd hebben.

"Everyone can be a moose, although he might not look like one." (Iedereen kan een eland zijn, ook al lijkt hij er misschien niet op).

= Alles kan een stoel/ zak zijn. Zolang het maar aan de functie & de vereisten voldoet.